Geld doneren

Draagt u ons een warm hart toe? Help ons met een donatie. In dit filmpje leggen we uit waar we uw donatie goed voor kunnen gebruiken.

Vul optioneel uw naam en e-mailadres in zodat we u persoonlijk kunnen bedanken.

Bedrag

Bij de Voedselbank Den Bosch en omstreken werken uitsluitend vrijwilligers. Maar ondanks dat hebben we veel kosten: voor bestelbusjes om eten in te vervoeren, voor benzine, voor gebouwen waarin we het voedsel opslaan en uitdelen, enzovoort. Voor onze inkomsten zijn we volledig afhankelijk van sponsors, donateurs, subsidies, stichtingen, kerken en verschillende acties in de buurt.

Wij zijn daarom altijd op zoek naar donateurs die bereid zijn met hun (structurele) bijdragen nu en in de toekomst het werk van Voedselbank Den Bosch en Omstreken te ondersteunen. Uw geld-donatie blijft niet aan de strijkstok hangen: iedereen bij de voedselbank werkt als vrijwilliger, van bestuursleden tot chauffeurs, niemand krijgt betaald. Uw donatie levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben. U kunt uw gift overmaken op IBAN rekeningnummer NL57RABO0112973183 t.n.v. Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken.

De Voedselbank Den Bosch en Omstreken is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat uw donatie als gift aftrekbaar is bij uw belastingaangifte. Klink hier voor meer informatie.

Hartelijk dank voor uw gift!

Voor alle duidelijkheid: Voedselbank Den Bosch e.o. collecteert niet huis aan huis!