Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Het bestuur van Voedselbank Den Bosch en omstreken bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter: Lodie Hofland (06-27030433)
 • Vice-voorzitter en secretaris: Monique Roestenberg
 • Werving en voorlichting: Frederique Renders
 • Penningmeester: Frans Penninx
 • Coördinatie uitgiftepunten en gebouwbeheer: Frans Horio 
 • Logistiek: Jo Maas

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Integriteit

Integer handelen is voor voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode die op 3 september 2022 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De code geldt voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden. Dus ook voor Voedselbank Den Bosch en omstreken.

Vertrouwenspersoon

Voedselbank Den Bosch en omstreken heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn beschikbaar voor vrijwilligers van de voedselbank en aangesloten uitgiftepunten. 

Een vrijwilliger kan de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen als deze te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer.

De vrijwilliger kan natuurlijk met zijn/haar probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht, tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met de vrijwilliger bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat het werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier gedaan kan worden. 

De vrijwilliger houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat hem/haar daarin bij.

Kort samengevat

De vertrouwenspersoon:

 • vangt op en laat de vrijwilliger het verhaal doen
 • geeft advies en biedt hulp
 • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • begeleidt desgewenst, als de vrijwilliger de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van Voedselbank Den Bosch en omstreken
 • kan doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties
 • bemiddelt niet in een arbeidsconflict
 • neemt het probleem niet over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft

Onze vertrouwenspersonen: