Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over klant zijn of worden

Nee, dit is geen taak van de Voedselbank. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met Stichting Farent – sociaal werk, www.farent.nl, tel. 088 – 0237500;  uw bewindvoerder of de gemeente.

De Voedselbank heeft  een privacystatement. Naam- en adresgegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor vrijwilligers geldt een geheimhoudingsplicht.

Als u onverwacht niet in de gelegenheid bent om zelf uw voedselpakket af te halen, kunt u dit aan iemand anders vragen. Diegene moet een legitimatiebewijs en uw voedselbankpasje meenemen. U moet dit vooraf telefonisch melden bij de uitgiftecoördinator. Het telefoonnummer vind u op de pagina van uw uitgiftepunt en op de achterkant van het voedselbankpasje.

Is dit niet mogelijk dat iemand anders uw pakket ophaalt, dan kunt u zich op de dag van uitgifte telefonisch afmelden bij de uitgifte-coördinator.

Bent u verhinderd vanwege vakantie of andere vooraf bekende redenen dan kunt dit vooraf doorgeven bij uw wekelijkse bezoek aan Voedselbank.

Als u in aanmerking komt voor een voedselpakket, krijgt u dat in eerste instantie voor een periode van twee tot zes maanden. Per situatie wordt dit bekeken. Hierna is een verlenging mogelijk. Deze verlenging  wordt samen met u en de verwijzende instantie aangevraagd. Uw financiële situatie wordt dan opnieuw bekeken. Bij de Voedselbank Den Bosch en omstreken is de maximale termijn voor het verkrijgen van voedselpakketten 3,5 jaar (42 maanden).

Als u voor een voedselpakket in aanmerking komt, kunt u het pakket wekelijks afhalen bij een uitgiftepunt bij u in de buurt. Tijdens de intake wordt het afhaalpunt met u besproken.

U kunt zich niet direct bij de voedselbank aanmelden. Als u in aanmerking denkt  te komen voor een voedselpakket kunt u contact opnemen met Stichting  Farent sociaal werk. Deze organisatie bekijkt voor de Voedselbank Den Bosch en omstreken of u voldoet aan de landelijk gestelde criteria;  www.farent.nl of  088 – 023 7500. Ook bewindvoerders, team schuldhulpverlening gemeente, Sociale Raadslieden en Vluchtelingenwerk kunnen aanvragen indienen bij de Voedselbank.

U vind meer gedetailleerde informatie op deze webpagina onder Klant worden.

Veelgestelde vragen over de voedselpakketten

De Voedselbank houdt zich strikt aan de eisen voor voedselveiligheid. Het voedsel dat via de Voedselbank verstrekt wordt, voldoet aan de wettelijke kwaliteitscriteria, zoals de houdbaarheidsdatums die de leveranciers aan de Voedselbank doorgeven en aan de eisen op het gebied van opslag en transport die de Voedsel- en Warenautoriteit  voorschrijft. De voedselbanken die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse voedselbanken zijn ‘groen’ gecertificeerd en worden steekproefsgewijs gecontroleerd op voedselveiligheid.

Veelgestelde vragen over het doneren van voedsel

Heeft u als bedrijf een partij voedsel over niet meer via het reguliere kanaal afgezet kan worden? Heeft u voedingsmiddelen waarvan de verpakking beschadigd is of voorzien van een foutieve tekst? Of wilt u de Voedselbank op een andere manier helpen bij het samenstellen van gezonde en volwaardige voedselpakketten?  

De Voedselbank is blij met elke hulp. Dit geldt uiteraard ook voor particulieren. Houdt er wel rekening mee dat de uiterste houdbaarheidsdatum (‘TGT’) nog een aantal dagen in het voren moet liggen. Producten met een ‘THT-datum’ (ten minste houdbaar tot…) kunnen ook ná die datum nog geschikt zijn voor consumptie.

U kunt voedsel afgeven van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 – 15.00 uur bij het distributiecentrum van de Voedselbank aan de Jagersheuvelstraat 26, 5222 BJ ’s-Hertogenbosch. Gaat het om grote hoeveelheden, die eventueel ook kunnen worden opgehaald, neem dan contact op met Jo Maas of Cees Heij, via  telefoonnummer 06-1275 0854.

Ook voor overige vragen over het doneren van voedsel of bepaalde partijen voedingsmiddelen kunt u bij hen terecht.

De Voedselbank houdt zich uitsluitend bezig met het verkrijgen en distribueren van voedsel. Kleding en speelgoed kunt u brengen naar de Vincentiusverenigingen te ’s-Hertogenbosch, Heusden en Vught of naar de Kledingbank en de Speelgoedbank in ’s-Hertogenbosch.

Veelgestelde vragen over vrijwilligerswerk en stages

Op de pagina Bestuur en Organisatie lees je meer over dit onderwerp.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. De Voedselbank heeft namelijk niet de mogelijkheid om professionele begeleiding te bieden en wil geen aansprakelijkheidsrisico’s lopen. Voor vrijwilligers hebben wij doorgaans wel plaats. Voor vragen over vrijwilligerswerk kunt u een e-mail zenden naar: vrijwilligers@voedselbankdenbosch.nl.

Veelgestelde vragen voor doorverwijzende instanties

De antwoorden op deze en andere vragen kunt u vinden op de intake-site Voedselbank.nu onder het tabblad ‘mededelingen’.
Hier vindt u tevens het telefoonnummer van de cliëntenadministratie, dat bereikbaar is op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur. U kunt ook een e-mail zenden naar de cliëntenadministratie:  clienten@voedselbankdenbosch.nl

U kunt hiervoor een e-mail zenden naar clienten@voedselbankdenbosch.nl.

Nee, dit is geen taak van de Voedselbank. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met Stichting Farent – sociaal werk, www.farent.nl, tel. 088 – 0237500;  uw bewindvoerder of de gemeente.

Voedselbank Den Bosch en omstreken heeft vijf uitgiftepunten. Deze vindt u hier. Op de Jagersheuvelstraat in Den Bosch worden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag voedselpakketten uitgegeven. In De Biechten in Den Bosch worden op donderdag pakketten uitgedeeld. In Drunen, Vught en Vlijmen worden op vrijdag voedselpakketten verstrekt.