Missie en doelstellingen

Waar wij voor staan
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Visie 
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Wij helpen de armsten door ze te voorzien van voedselpakketten. Hiervoor, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo leveren we een bijdrage aan armoedebestrijding en het voorkomen van voedselverspilling.  . Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. 

Kernwaarden 
De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

Doelstelling 
De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel