Hoe vraag ik een pakket aan?

De regels voor het  toekennen van een voedselpakket zijn bij alle voedselbanken in Nederland hetzelfde. Wilt u weten of u een voedselpakket kunt krijgen? Diverse maatschappelijke instellingen kunnen u helpen, waaronder Farent Sociaal Werk (vroeger heette dit Juvans).

U kunt Farent bereiken op telefoonnummer op 088 023 7500.
Farent maakt een afspraak met u om te bekijken of u recht heeft op een voedselpakket.

Naar die afspraak moet u  de volgende papieren meenemen:

Identiteitsbewijs

Informatie over inkomsten, zoals:

 • Loon / uitkering
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Overige inkomsten

Informatie over uitgaven, zoals:

 • Huur
 • Energie
 • Water
 • Ziektekosten / medische kosten
 • Andere verzekeringen
 • Gemeentelijke belasting
 • Aflossing van leningen, belasting en/of schulden
 • Uitgaven voor kind(eren) zoals kinderopvang
 • Overige uitgaven

Farent controleert deze papieren. Als blijkt dat u aan de regels voldoet kunt u wekelijks een voedselpakket krijgen.

Het kan gebeuren dat u in de situatie komt dat u met spoed een voedselpakket nodig hebt terwijl u wel al via KOO (073 2068 888) een afspraak hebt gemaakt met Farent (088 023 7500) of een andere hulpverlener. U kunt dan altijd contract opnemen via het emailadres: info@voedselbankdenbosch.nl. Onze coördinator cliëntenadministratie neemt dan contact met u op.

Minimaal elk half jaar bekijkt Farent uw financiële situatie opnieuw. Als blijkt dat uw situatie zo verbeterd is dat u geen recht meer heeft op hulp van de Voedselbank dan stopt uw voedselpakket.

Misschien kan Farent u ook nog met andere zaken helpen. Uw vragen kunt u via telefoonnummer 088 023 7500 stellen. Kijk ook op de website van Farent: www.farent.nl  wat ze voor u kunnen doen.

Woont u in de gemeente Heusden kunt u contact opnemen met Bijeen 073 78 201 78.
Woont u in de gemeente Vught kunt u contact opnemen met Wegwijs+ 073 65 80 750.